Verkiezingsprogramma

Op deze pagina kunt u het verkiezingsprogramma integraal downloaden.

De teksten zijn ook per programmapunt na te lezen:

1: Oog voor een veilige gemeente
2: Oog voor een economisch solide gemeente
3: Oog voor een sociale gemeente
4: Oog voor een financieel gezonde gemeente
5: Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente
6: Oog voor wonen in wijken en kernen in onze gemeente
7: Oog voor een goed bereikbare gemeente
8: Oog voor sport, cultuur en accommodaties in onze gemeente
9: Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente
10: Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente

Per programmapunt hebben we een samenvatting gemaakt.

1: Oog voor een veilige gemeente
2: Oog voor een economisch solide gemeente
3: Oog voor een sociale gemeente
4: Oog voor een financieel gezonde gemeente
5: Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente
6: Oog voor wonen in wijken en kernen in onze gemeente
7: Oog voor een goed bereikbare gemeente
8: Oog voor sport, cultuur en accommodaties in onze gemeente
9: Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente
10: Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente
Tienpuntenprogramma Swalmen