LVR

Op 26 september jongstleden is de Liberale Volkspartij Roermond officieel opgericht.

We zetten ons in voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Roermond. Dat doen we vanuit een liberale gedachten gang.

Op de pagina’s Raadsleden en Commissieleden vindt u de huidige bezetting van de Liberale Volkspartij Roermond in de gemeenteraad. Deze samenstelling zal na 19 maart 2014, als de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, waarschijnlijk wijzigen. Eveneens vind u de kandidaten die zich zullen inzetten voor onze gemeente in de volgende raadsperiode.

U kunt ons helpen om nog beter op te komen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Roermond. Hoe? Word lid! 

Als lid van de Liberale Volkspartij Roermond wordt u uitgenodigd voor de ledenvergaderingen en kunt u o.a. meepraten over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Op www.roermondig.nl kunnen jullie ons vertellen wat jullie bezighoudt in de gemeente. We hebben daar op onderwerp de mogelijkheid gecreëerd om aan te geven waar jullie tegen aan lopen.